Stemmen in Het Kruispunt

Dit jaar is er voor het eerst een stemlokaal in Het Kruispunt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Het stemlokaal in Het Kruispunt is geopend vanaf 7.30 uur tot 21 uur. Het stembureau is uiteraard toegankelijk en ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Het stemlokaal in Het Kruispunt vervangt het bureau in de Bethelkerk.