Verkiezingsspecial: Prodemos schuift aan

De Bibliotheek AanZet en ProDemos organiseren een informatiebijeenkomst over de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 20 maart. Doe mee met een leuk en laagdrempelig programma over de rol van de Provincie, de Statenverkiezingen en het kiezen van een politieke partij. Leer waar de Provinciale Staten en de Waterschappen over beslissen en het verschil tussen 'feit en fabel', speel de politieke bingo en meer!