Vrijheidscollege Soundos El Ahmadi

Elk jaar zijn er in de aanloop naar 5 mei Vrijheidscolleges. Het college van Soundos gaat over kansen en vooroordelen. Voor vrouwen bestaat er een glazen plafond, maar voor vrouwen uit een minderheidsgroep is dat nog veel harder. Ze spreekt over hoe die ruis klinkt, wat voor consequenties het heeft als je op dat plafond bonkt, hoe je jezelf kunt betrappen op vooroordelen en clich├ęs. Gratis bij te wonen.