Huisregels

In Het Kruispunt gelden een aantal regels om de belevenis van onze bezoekers zo fijn mogelijk te laten verlopen. Graag verzoeken wij u om deze regels te lezen en u zich hier aan te houden.

 • Het is verboden de volgende goederen en zaken mee naar binnen te nemen: glaswerk, etenswaren, dranken, drugs, wapens, scherpe voorwerpen, geluidsapparatuur, (huis-) dieren.
 • Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel voor eigen risico. Het bestuur van Het Kruispunt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies aan en van uw eigendommen.
 • Indien er verdenkingen bestaan dat een bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, vernielingen, verbaal en/of lichamelijk geweld, dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
 • Bezoekers dienen zich in en rondom Het Kruispunt behoorlijk te gedragen en zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag tegenover andere bezoekers.
 • In Het Kruispunt is er cameratoezicht. Dit is voor jouw en onze veiligheid. Tijdens activiteiten kunnen er foto’s of filmopnames worden gemaakt voor (social) media doeleinden. Wil je niet in beeld? Laat dit weten aan een medewerker.
 • Bezoekers dienen zich respectvol te gedragen jegens medewerkers en andere bezoekers van Het Kruispunt. Discriminatie, pesten, of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan naar bezoekers of personeel.
 • Het betreden van Het Kruispunt voor jongeren onder de 14 jaar in groepsverband, is zonder de aanwezigheid van een volwassenen niet toegestaan.
 • Roken is in het hele gebouw verboden. Het op zak hebben en/of gebruiken van (soft)drugs, wapens en gevaarlijke voorwerpen is verboden.
 • Het is verboden materialen/ eigendommen van Het Kruispunt mee te nemen.
 • Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan zich onnodig lang in de toiletten op te houden.
 • De nooduitgangen altijd vrijhouden van obstakels.
 • Gebruik de lift niet onnodig.
 • Medewerkers mogen jou op je gedrag aanspreken, bij het overtreden van de huisregels of mogen je verzoeken tot het verlaten van het gebouw.
 • Buiten openingstijden, alsook bij besloten evenementen, behoudt Het Kruispunt het recht om bezoekers te weigeren. Zo nodig wordt er aangifte gedaan.
 • Dieren zijn niet toegestaan. Hulphonden wel.
 • Werken in groepsverband is alleen in Bibliotheek AanZet toegestaan, mits er geen overlast wordt veroorzaakt met maximaal 4 personen.
 • In Bibliotheek AanZet, is het toegestaan iets kleins te eten of drinken, mits je studie/werkplek netjes wordt achtergelaten. In de rest van het pand geldt de regel dat consumpties dienen te worden afgenomen bij SPRUIT Eten & Drinken.
 • Jonger dan 8 jaar? Kom dan langs met een ouder en/of verzorger.
 • Jonger dan 18 jaar? Neem je (gratis) biebpas mee. We kunnen vragen deze te laten zien.